Jak dojechać?

Zalecamy korzystanie z map Google oraz dojazd do naszych domków przez Lubiatowo – lepsza droga.

  DOMEK ŻEGLARZA I DOMEK PLAŻOWY- adres: ul. Słowika 11:

w Lubiatowie należy skręcić w prawo, następnie w najbliższą ulicę w lewo (Bałtycka). Następnie jedziemy cały czas prosto, aż dojedziecie Państwo do lasu. Prosto jest droga na plażę, do nas natomiast skręcamy w lewo w ulicę Bukową. Po 150 metrach skręcamy znowu w lewo i jedziemy ulicą Morską około 300 – 400 metrów i skręcamy w prawo w ulicę Słowika.

  DOMEK KORAL, DOMEK ŻÓŁW MORSKI, DOMEK KONIK MORSKI– adres: ul. Jeziorna:

w Lubiatowie należy skręcić w lewo w ul. Bursztynową, następnie jedziemy cały czas prosto, aż do ul. Starowiejskiej, w którą skręcamy (w prawo). Następnie skręcamy w druga ulicę w prawo – ul. Jeziorną.